วธ.จัดทำแอพฯ “New Year’s Prayer” คู่มือสวดมนต์ข้ามปี สามารถเช็ควัดที่อยู่ใกล้ในรัศมี 50 กม.

วธ.จัดทำแอพฯ “New Year’s Prayer” คู่มือสวดมนต์ข้ามปี สามารถเช็ควัดที่อยู่ใกล้ในรัศมี 50 กม.

กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับศาสนาสถานจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ในคืนก่อนวันปีใหม่ของทุกปีอย่างต่อเนื่อง มีประชาชนให้ความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จากการสำรวจวิธีที่ประชาชนใช้ในการติดต่อข่าวสาร และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้เข้าถึงเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม และเว็บไซต์กรมการศาสนา ในการค้นหาและติดตามข้อมูลดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และสร้างความสะดวก ให้กับประชาชนในการติดตามข่าวสาร เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดทำ โมบายแอพพลิเคชัน ที่ชื่อว่า "New Year's Prayer" โดยประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ ในการสืบค้นข้อมูลศาสนสถานที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในระยะรัศมี 50 กิโลเมตร จากตำแหน่งพิกัดปัจจุบันของผู้ใช้งาน ในรูปแบบแผนที่ดิจิทัล โดยสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับทางศาสนาสถาน นอกจากนั้นระบบดังกล่าว ยังมีบริการสำหรับประชาชนที่ไม่สามารถมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีที่ศาสนสถานได้

 


1. หน้าแรก

วธ.จัดทำแอพฯ “New Year’s Prayer” คู่มือสวดมนต์ข้ามปี สามารถเช็ควัดที่อยู่ใกล้ในรัศมี 50 กม.

หลังจากกดปุ่ม "เข้าสู่แอพพลิเคชัน" จากหน้าสแปรชเพจแล้ว จะเข้าสู่หน้าหลักของแอพพลิเคชัน ที่นำเสนอแบ่งเป็น 3 ส่วน 

โดยส่วนแรกนำเสนอแผนที่ แสดงตำแหน่งของวัดที่จัดกิจกรรมสวดมนต์
ข้ามปี ในระยะรัศมี 50 กิโลเมตร จากตำแหน่งของผู้ใช้งาน 
ส่วนที่สองคือจำนวนระบุไว้ว่ามีวัดที่สามารถ
ลงทะเบียนได้ในขณะนี้จำนวนเท่าใด และที่ลงทะเบียนเต็มแล้วจ านวนเท่าใด 
และส่วนที่สามแสดงจำนวนวันนับทอยหลังเข้าสู่วันจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

2. หน้าแผนที่

วธ.จัดทำแอพฯ “New Year’s Prayer” คู่มือสวดมนต์ข้ามปี สามารถเช็ควัดที่อยู่ใกล้ในรัศมี 50 กม.

เมื่อกดปุ่มขยายแผนที่ แอพพลิเคชันจะเข้าสู่หน้าแผนที่ ที่ผู้ใช้งานสามารถเห็นวัดที่จัดกิจกรรม
สวดมนต์ข้ามปีได้มากขึ้น โดยมีปุ่มสำหรับแสดงรายการวัดทั้งหมด ที่อยู่ภายในระยะรัศมี 50 กิโลเมตรจากตำแหน่งของผู้ใช้งาน

3. หน้าวัดที่อยู่รอบตัวคุณ

วธ.จัดทำแอพฯ “New Year’s Prayer” คู่มือสวดมนต์ข้ามปี สามารถเช็ควัดที่อยู่ใกล้ในรัศมี 50 กม.

หน้านี้จะแสดงรายการวัดที่จัดกิจกรรมรอบตัวของผู้ใช้งาน ในระยะรัศมี 50 กิโลเมตร

4. หน้ารายละเอียดของวัด

วธ.จัดทำแอพฯ “New Year’s Prayer” คู่มือสวดมนต์ข้ามปี สามารถเช็ควัดที่อยู่ใกล้ในรัศมี 50 กม.

หน้านี้จะแสดงรายละเอียดอย่างย่อของวัด จำนวนผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ที่ยังเปิดรับอยู่ และยังมีปุ่มสำหรับดูรายละเอียดของวัด และปฏิทินกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นี้ของทางวัด แสดงข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดเพื่อทางวัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ และที่ส าคัญคือปุ่มลงทะเบียน ที่ให้ผู้ใช้งานกดเข้ามาลงทะเบียนกับทางวัดได้

5. หน้าลงทะเบียน

วธ.จัดทำแอพฯ “New Year’s Prayer” คู่มือสวดมนต์ข้ามปี สามารถเช็ควัดที่อยู่ใกล้ในรัศมี 50 กม.

เมื่อผู้ใช้งานเลือกวัดที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีแล้ว และเมื่อกดปุ่มลงทะเบียน จะเข้าสู่
หน้ากรอกข้อมูลเพื่อจัดเก็บรายชื่อเข้าสู่ระบบ โดยผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

6. หน้าประวัติส่วนตัว

วธ.จัดทำแอพฯ “New Year’s Prayer” คู่มือสวดมนต์ข้ามปี สามารถเช็ควัดที่อยู่ใกล้ในรัศมี 50 กม.

เมื่อผู้ใช้งานลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ผู้ใช้งานจะเข้าสู่หน้าประวัติส่วนตัว ที่ระบุวัดที่ได้
ลงทะเบียนไว้ พร้อมกับประวัติผู้ใช้งานอย่างย่อ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม หรือ
เข้าไปดูรายละเอียดของวัดอีกครั้งได้

7. รายการเมนู

วธ.จัดทำแอพฯ “New Year’s Prayer” คู่มือสวดมนต์ข้ามปี สามารถเช็ควัดที่อยู่ใกล้ในรัศมี 50 กม.


ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

google play

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์